Czy strażnik może ukarać za podrzucanie śmieci do cudzego pojemnika ?

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Nie, bowiem wyrzucanie śmieci do pojemnika na odpady lub do altany śmietnikowej jako punktu gromadzenia odpadów należących do np. wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni nie jest wykroczeniem i brak jest podstaw do podjęcia interwencji przez Straż Miejską.

Często zdarza się, że osoby zgłaszające zdarzenia podrzucania śmieci dysponują zdjęciami osób lub samochodów wraz z tablicami rejestracyjnymi. Materiały takie  mogą stanowić co najwyżej podstawę do dochodzenia roszczeń  na drodze postępowania cywilnego osób, których prawa zostały naruszone - np. zwrot kosztów za dodatkowe wywozy śmieci.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-28
Data publikacji:2016-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Straż
Liczba odwiedzin:2985