Zawiadomienie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zawiadomienie to nie mandat

Zdarzają się przypadki, kiedy strażnik miejski po stwierdzeniu naruszenia przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” na miejscu popełnienia wykroczenia nie zastanie jego sprawcy. Wówczas pozostawia  zawiadomienie o konieczności stawienia się kierowcy w siedzibie Straży Miejskiej we wskazanym terminie w celu złożenia wyjaśnień. Na ich podstawie strażnik podejmuje decyzję co do sposobu zakończenia zdarzenia. Wykroczenie może zakończyć się pouczeniem, mandatem lub skierowaniem wniosku do właściwego miejscowo sądu.

Jeżeli kierowca pojazdu nie zgłosi się w podanym terminie, zostają wszczęte czynności wyjaśniające w stosunku do właściciela pojazdu. Wtedy zostaje do niego wysłane wezwanie do osobistego stawiennictwa w Straży Miejskiej. Należy przypomnieć, że na właścicielu pojazdu spoczywa obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd  do kierowania lub użytkowania w określonym czasie ( art. 78 ust.4 i 5 Prawo o ruchu drogowym).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-27
Data publikacji:2016-04-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Straż
Liczba odwiedzin:2191