Czy strażnik miejski może ukarać za podrzucanie śmieci obok pojemnika lub altany śmietnikowej ?

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Tak, w sytuacji kiedy strażnik miejski jest świadkiem podrzucania  śmieci  obok pojemnika lub obok altany śmietnikowej, czyli poza punkt gromadzenia odpadów może sprawcę takiego czynu ukarać mandatem.  W przypadku, kiedy strażnicy miejscy nie byli na miejscu tego zdarzenia, a inna osobą widziała sytuację podrzucania śmieci wymagane jest, aby zgłaszający wyraził zgodę na występowanie w charakterze świadka i jednocześnie żąda ukarania sprawcy. Wówczas Straż Miejska rozpoczyna postępowanie wyjaśniające. W ramach tych czynności świadek zostanie wezwany do Straży Miejskiej w celu złożenia wyjaśnień. Wiąże się to
z ewentualnym uczestnictwem w sprawie przekazanej do rozpoznania przez właściwy Sąd Rejonowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-28
Data publikacji:2016-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Straż
Liczba odwiedzin:1521