Czy strażnik miejski może ukarać za palenie papierosów na balkonie ?

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Nie, ponieważ Straż Miejska nie może podejmować działań leżących w zakresie prawa cywilnego. Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe starają się walczyć z palaczami poprzez umieszczanie stosownych zapisów w swoich regulaminach. Taki zapis umożliwia administratorowi budynku zobligowanie sąsiadów do przestrzegania zasad prawa sąsiedzkiego. Natomiast w przypadku braku zapisu, zainteresowany lokator powinien wystąpić do administratora z wnioskiem o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie problemu.

W podanym przypadku można się oprzeć na  zapisie z Kodeksu Cywilnego art. 144, który brzmi: „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości
i stosunków miejscowych”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-28
Data publikacji:2016-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Straż
Liczba odwiedzin:1883