Czy Straż Miejska może założyć blokadę na koła samochodu?

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Tak, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2016r. poz.706) strażnik ma prawo do "usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym". Wspomniane przepisy zawarte są w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym art. 130a ust. 9 (Dz.U. z 2012r. poz.1137 z późn. zm.):

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).

Jest to  uciążliwa dla kierowców forma dyscyplinowania.   Unieruchomienie pojazdu  ma  najczęściej miejsce w przypadku zaparkowania w niedozwolonym miejscu – niezastosowania się do znaków drogowych: zakazu postoju (znak B-35), zakaz zatrzymywania się(znak B-36)  lub pozostawieniu pojazdu na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.  Straż Miejska w Olkuszu posiada na wyposażeniu blokady kół.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-28
Data publikacji:2016-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Straż
Liczba odwiedzin:2165